แจ้งการโอนเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดก็ได้เข้ามายังบัญชีต่อไปนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคากสิกรไทย 004-3-25405-7 นายธนพล ทองบริสุทธิ์แท้
ธนาคารไทยพานิชย์ 936-219159-1 นายธนพล ทองบริสุทธิ์แท้
ธนาคารทหารไทย 599-2-14467-4 นางสาวชลธิชา ทองบริสุทธิ์แท้
ธนาคารกรุงศรี 118-1-47973-7 นางสาวชลธิชา ทองบริสุทธิ์แท้

	

ข้อแนะนำ

  • ถ้าหากทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking กรุณารอ 1-5 นาที หลังจากการโอนแล้วถึงแจ้งชำระเงิน
  • กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งวันที่ และ จำนวนเงิน
  • หลังจากแจ้งชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับ Email ยืนยันทันทีจากระบบอัตโนมัติ
  • ถ้าหากแจ้งชำระเงินแล้วไม่ได้รับ Email ยืนยันภายใน 15-20 นาทีให้แจ้งชำระเงินใหม่โดยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

แจ้งการชำระเงิน

ชื่อ

อีเมล์

เลขที่ใบสั่งซื้อ

วัน-เวลาที่โอนเงิน
โอนวันที่

เวลา: น.

ยอดเงินที่โอน
บาท

ธนาคาร